Kivált a TÁVHŐ az IKV Zrt-ből

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésén 2016. április 15. napján született határozata szerint a TÁVHŐ Üzletág 2016. július 1. napjával kivált az IKV Zrt-ből és a továbbiakban Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (SZETÁV Kft.) néven végzi tovább tevékenységét.

Az új társaság immár nem egy nagyobb társaság üzletágaként, hanem önálló, kizárólag távfűtési és melegvízellátási szolgáltatásokkal foglalkozó cégként végzi tevékenységét. A cég bejegyzése 2016. június 15. napján megtörtént, székhelye és telephelye változatlan, továbbra is a 6724 Szeged, Vág u. 4. szám és a 6723 Szeged, Csongor tér 1. szám alatt található, valamint változatlan az ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége is. Online felületen a www.szetav.hu weboldalon érhetők el, illetve az info@szetav.hu e-mail címen.

A kiválás jogutódlással történt, ennek értelmében minden, az IKV TÁVHŐ Üzletággal kapcsolatos kötelezettség a Szegedi Távfűtő Kft-re száll.

A cég ügyvezetője Dr. Kóbor Balázs

Szeged, 2016. július 04.

2015/2016. évi fűtési szezon
Tisztelt Felhasználóink!
A 2015/2016. évi fűtési szezon a külső hőmérséklet figyelembevételével az alábbiak szerint alakult:

Fűtés indulás: 2015. október 8.
Fűtés leállás: 2016. április 4.
Pótfűtés: 2016. április 22 - május 4.
Fűtött napok száma összesen: 193

Szeged, 2016. május 20.


Tájékoztató a használati melegvíz-mérők párásodásáról
Felhasználóink gyakran fordulnak hozzánk azzal a problémával, hogy egyes használati melegvíz-mérők esetében a mérő átlátszó műanyag borításának belső oldalán lecsapódik a pára. Ez a probléma a nem tökéletes szigetelés, konstrukciós, vagy egyéb gyártási hiba következménye lehet. Ugyan a párásodás az elsődleges probléma, azonban ennek jóval súlyosabb következménye a vízkövesedés, ami miatt a vízmérő óra egy idő után leolvashatatlanná válik – ez ráadásul általában a gyártó cég által vállalt garanciális időn túl következik be.

...Továb Szeged, 2015. november 03.


Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának tájékoztatója a 2015. augusztus hónapban kibocsátott számlákról
Az IKV Zrt TÁVHŐ Üzletága 2015. augusztusában 3 féle számlát bocsátott ki. Az alábbiakban felhasználóink pontos tájékoztatása érdekében részletezzük az egyes számlák tartalmát, és segítünk eligazodni a számlák pénzügyi vonatkozásaiban.


Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának tájékoztatója a 2015. július hónapban kibocsátott számlákról
Az IKV Zrt TÁVHŐ Üzletága 2015. júliusában 3 féle számlát bocsátott ki.
Az alábbiakban felhasználóink pontos tájékoztatása érdekében részletezzük az egyes számlák tartalmát, és segítünk eligazodni a számlák pénzügyi vonatkozásaiban.


Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának tájékoztatója a 2015. június hónapban kibocsátott számlákról.
A szolgáltatóváltás átmeneti időszakában akár 3 cég neve is feltűnhet a számlákon. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. mint előző szolgáltató, a Global Faktor Zrt. mint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. hátralékos vevői állományának kezelője és az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletága mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kijelölt új szolgáltató is számláz – egymástól jól elkülönülő időszakokra, jogcímekre: átfedés nincs.Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának tájékoztatója a szolgáltató váltásról:
Ezúton értesítjük a tisztelt Felhasználókat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozatával 2015. április 16. napjától az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t jelölte ki a városi szintű távhőszolgáltatási feladatok ellátására Szeged város területén.


A SZEGEDma portálon 2015.07.15-én megjelent „Civil Városi Unió: Újabb díjemelés Szegeden!” című cikk megállapításait tételesen megvizs-gáltuk, azokra az alábbiakban reagálunk.
Az IKV Zrt. és azon belül a TÁVHŐ Üzletág feladata a távfűtött lakások, közintézmények ellátása és a távfűtés biztonságának garantálása, az azt igénybe vevő felhasználók igényeinek megfelelően. Sajnos az utóbbi időben cégünk, munkatársaink és tevékenységünk szélsőséges politikai megnyilvánulások céltáblája lett. Bár igyekszünk feladatainkra koncentrálni, és az alaptalan vádaskodást figyelmen kívül hagyni, a felhasználókat megtévesztő, a köztulajdonban lévő vállalatnak anyagi és erkölcsi kárt okozó megnyilvánulásokra kötelességünk válaszolni, mivel ezek közvetve Szeged városának és a szegedieknek is ártanak....Tovább

Értesítjük Önöket, hogy a GLOBAL Faktor Zrt. 6724 Szeged, Vág u. 4. szám alatti ügyfélszolgálata 2016. február 1.-től megszűnik, és 2400 Dunaújváros, Építők útja 7. szám alatt működik tovább.

Telefonszám: 06-25/510-593

Szeged, 2016. február 01.


Távhőszolgáltatói működési engedély
A Magyar Energetikai és Közmú-szabályozási Hivatal 5589/2015 számú határozatában az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelmének helyt ad, és Szeged vonatkozásában - a mellékletben megnevezett területrészekre - a határozatban foglalt feltételekkel távhőszolgáltatói engedélyt ad.


KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozásának jóváírása
Tájékoztatjuk Önöket, mint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. volt lakossági fogyasztóit, hogy Dr. Botka László polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2015. (VIII. 31.) Kgy. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozását - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett - az IKV Zrt. teljesítse.

A Közgyűlés határozatában foglaltakra figyelemmel az IKV Zrt. a lakossági és társasházi folyószámlákon fennálló tartozást - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:57. § (1) bekezdése alapján - az IKV-TÁVHŐ Üzletágnál vezetett lakossági és társasházi folyószámlákon 2015. szeptember 2-án jóváírta. Azon volt ügyfeleinknek, akiknek már nincs aktív folyószámlájuk, a visszajáró SZEHŐ tartozást az IKV Zrt. postai úton teljesítette.

A SZEHŐ tartozás IKV Zrt. általi jóváírása miatt megváltozott folyószámla egyenlegről az IKV-TÁVHŐ Üzletág e hónapban esedékes előlegszámlájában tájékoztatjuk.

A jóváírással kapcsolatosan Ügyfeleinknek semmiféle tennivalója nincs!


ÁSZF és Üzletszabályzat
Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának Üzletszabályzat tervezete és az üzletág Általános Szerződési Feltétele letölthető a 'Közérdekű adatok közül...


Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletága által alkalmazott távhőszolgáltatási díjak
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. határozatára hivatkozással az IKV Ingatlankezelő és Vagyongaz-dálkodó Zrt. 2015. április 16. napjától az alábbi, változatlan szolgáltatási díjakkal vette át a távhő termelői és távhő szolgáltatói tevékenységet Szeged város területén.


Panaszügyek kezelése:
A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételeivel a szolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáihoz, telefonos ügyfélszolgálatához, az üzletág vezetőjéhez vagy a felhasználói érdekképviselethez fordulhat.


Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának tájékoztatója az ügyfélszolgálat elérhetőségéről
Az IKV Zrt TÁVHŐ Üzletága 2015. április 16. óta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4032/2015 sz. határozata alapján Kijelölt Engedélyesként látja el a távhő-termelési és távhő-szolgáltatási feladatokat Szeged város területén.

Bár a szolgáltató-váltás technikailag probléma-mentesen zajlott, az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásában még jelenleg is tapasztalhatók fennakadások. Ezek elhárításán megfeszített munkában dolgozunk.


Az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletágának közszolgáltatási tevékenysége során alkalmazandó jogszabályok
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2013. évi LIV. törvény - A rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi CLXXXVIII. törvény - Az egységes közszolgáltatói számlaképről...


NAIH
NAIH
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vételi szám:
NAIH-86445